środa, 22 maja, 2024

Sędzia Paweł Juszczyszyn wygrał pozew o ochronę dóbr osobistych

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 30 lipca 2021 r. wydał wyrok zaoczny w sprawie z powództwa Pawła Juszczyszyna o ochronę dóbr osobistych w postaci dobrego imienia i godności. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Powództwo Pawła Juszczyszyna przeciwko Skarbowi Państwa – Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego oraz Prezesowi Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wpłynęło do Sądu Okręgowego w Olsztynie w dniu 7 czerwca 2021 r. Roszczenie to dotyczyło po pierwsze – ustalenia, że uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2020 r., podjęta w przedmiocie zawieszenia sędziego Juszczyszyna w czynnościach służbowych oraz obniżenia jego wynagrodzenia o 40 proc. na czas trwania zawieszenia, nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego. Po drugie – zaniechania naruszania dobrego imienia i godności Pawła Juszczyszyna i w tym celu nakazanie pozwanemu (zdaniem powoda są to reprezentujący Skarb Państwa Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz Prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego) usunięcia tej uchwały ze strony internetowej Sądu Najwyższego oraz zakazanie podawania jej do publicznej wiadomości w przyszłości.

Sprawa wpłynęła do I Wydziału Cywilnego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, gdzie została zarejestrowana pod sygn. akt I C 593/21.

Odpowiedź na pozew wpłynęła do sądu w dniu 27 lipca 2021 r. Z uwagi na to, że została ona złożona po upływie wyznaczonego terminu Przewodniczący I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Olsztynie w dniu 30 lipca 2021 r. wydał zarządzenie o jej zwrocie.

Sąd Okręgowy w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 lipca 2021 r. wydał wyrok zaoczny w powyższej sprawie. – Zgodnie z treścią artykułu 339 par. 1 i 2 kodeksu postępowania cywilnego Sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany w wyznaczonym terminie nie złożył odpowiedzi na pozew. W takim przypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach zawarte w pozwie – informuje sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska.

W pierwszej kolejności sąd stwierdził, że jednostką organizacyjną Skarbu Państwa, której dotyczy ten pozew jest Sąd Najwyższy w Warszawie. Następnie sąd ustalił, że uchwała z 4 lutego 2020 r. wydana w przedmiocie zawieszenia sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna w czynnościach służbowych oraz obniżenia o 40% jego wynagrodzenia na czas trwania zawieszenia, nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego. 

W kolejnym, trzecim punkcie wyroku sąd nakazał pozwanemu zaniechania naruszania dobrego imienia i godności Pawła Juszczyszyna przez nakazanie pozwanemu usunięcia wskazanej wyżej uchwały ze strony internetowej Sądu Najwyższego oraz zakazał pozwanemu podawania tej uchwały do publicznej wiadomości w przyszłości, a w szczególności na stronie Sądu Najwyższego, w tym w urzędowym zbiorze orzeczeń Sądu Najwyższego (temu punktowi orzeczenia oraz orzeczeniu o kosztach procesu Sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności).

W pozostałym zakresie powództwo zostało oddalone.

– Jednocześnie informuję, że wyrok zaoczny wydany w tej sprawie nie jest prawomocny. Stronie pozwanej przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu od tego orzeczenia do Sądu Okręgowego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu wyroku, a stronie powodowej apelacja w części oddalającej powództwo do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – dodaje Agnieszka Żegarska.

źródło: Sąd Okręgowy w Olsztynie

Powiązane artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Media Społecznościowe

5,231FaniLubię
1,524ObserwującyObserwuj
121SubskrybującySubskrybuj

Najnowsze artykuły

Najnowsze komentarze